Satış Prosedürü

Satılması istenen taşınmaz mala ait varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı
Satıcı ve alıcıların fotograflı nüfus cüzdanları veya pasaportları ile satıcıların birer, alıcıların iki adet son altı ay içinde çekilmiş 6x4 cm büyüklüğünde vesikalık fotoğrafları
İstem, malikin temsilcisinden geliyor ise temsile ilişkin belge ile temsilcinin fotograflı nüfus cüzdanı ve bir adet vesikalık fotoğrafı
Alıcılar arasında bizzat işleme katılmayanlar var ise, onları teslim eden ( vekil vb) temsilcilerin fotoğraflı nüfus cüzdanları, vesikalık fotoğrafları ve temsilcilerine ilişkin belgeler (vekaletname, vasil ilamı vb.)


Taşınmazın emlak vergisi üzerinden alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı binde 20 oranında tapu harcı tahsil edilir.

Ayrıca, taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kesilir ve Döner Sermaye işletmesince belirlenen föy bedeli tahsil edilir.

Bizimle İletişime Geçiniz

© Tüm hakları Plus İnvestment A.Ş aittir.